23 juni 2014

Midsommar på naturtomten

Kallt väder, ömsom sol, ömsom mulet och regn, men ändå så skönt att få vara i Bergslagen under midsommarhelgen.

Nu kunde vi avsluta senvårens jobb med att klippa sly på hyggena. Juni är den bästa tiden att klippa sly. Det finns fullt med växtkraft i skotten så här på försommaren och klipps de ner nu är chansen som störst att det inte ska komma tillbaka nästa år.

Man skulle kunna använda röjsåg, men vi klipper med busksax. Tar tid, men det är enda chansen att komma ner ordentligt mot marken. Annars blir det lätt en stubbåker av det hela. Det avklippta slyet låter vi ligga kvar att förmultna och bli näring. Det är just brist på näring som ger det magra riset på hygget som vi gärna vill ha bort.Med god vilja kan man föreställa sig en framtida hagmark. Björkarna har vuxit upp och enen har repat sig efter älgarnas massaker. Hygget gränsar till ängen och här syns tydligt skillnaden i vegetation, bara blåbärsris och lingonris på det forna hygget till höger.


På ängen växer nu fler och fler arter för varje år.


Varje gång jag hittar en ny blomma blir jag lika glad. Att ha många arter i ängen är naturens belöning! Ny för i år är det lilla blå jungfrulinet och harklöver. 


Harklöver är ingen utpräglad ängsväxt men den passar ändå på ängens torrare delar.


I trädgården blommar nu en av mina favoriter, stjärnflockan, i den vanliga blekrosa färgen.I trädgårdslandet har vi bara potatis i år. Det är en test. Förra året grävdes hela landet upp av glupska vildsvin men i år har potatisen fått vara i fred. En del av landet ligger i träda och både ängsklocka och digitalis har frösått sig.


Men det finns gott om andra djur som lämnar spår efter sig. Gamla stubbar som är sparade och som fått förmultna blir gärna befolkade av myror och småkryp. Det blir mat till flertalet fågelarter. Gamla stubbar och förmultnande, kullblåsta träd ska alltid sparas!


Vid strandkanten har bävern fällt en liten sälg. Det händer att den ger sig på bra mycket större träd också!


Men älgstammen är på tillbakagång. Lär bero på att vargstammen växt sig starkare säger man i jaktlaget. Men mindre älg ger möjlighet att behålla rosor, bärbuskar och fruktträd i trädgården vilket verkligen är efterlängtat!

Inga kommentarer: