8 augusti 2014

Att locka insekter - mina favoriter

Det finns många listor att hitta på växter som lockar bin, fjärilar och andra insekter. Men genom årens lopp har jag hittat mina egna favoriter, blommor som jag verkligen sett locka mängder av flygfän av alla de sorter.

Av de tama växterna är stjärnflockan en riktigt insektsmagnet. Här har en amiralfjäril landat i blomhavet. Annars är stjärnflockan mycket välbesökt av bin och humlor. Att stjärnflockan blommar länge på säsongen är ett extra plus och man kan glädjas åt insekterna i flera, flera veckor.

Stjärnflocka (Astrantia major) med amiralfjäril

Honungsrosen har kort och intensiv blomning och den lockar myriader av bin till sig. Det surrar och susar runt den så det är helt fantastiskt.

Honungsros (Rosa helenae 'Hybrida')
Sedumarterna lockar humlor i mängd. Här den lite ovanliga 'Sedum reflexum' som blommar samtidigt som honungsrosen.

Sedum reflexum

På sensommaren och sena hösten är det kärleksörten som tar över ansvaret för trädgårdens alla humlor.

Kinesisk kärleksört (Hylotelephium spectabile) 

Av de vilda växterna är ängsvädden ett säkert kort. Humlor och bin är stamgäster.

Åkervädd (Knautia arvensis)


Gullriset slår ut i slutet av juli. Gullris är en fantastiks växt som vi verkligen ska värna. Blommorna drar inte bara till sig bin, humlor och fjärilar utan är också värdväxt för många insekter. 

Gullris (Solidago virgaurea)

Ofta glömmer vi kanske bort att växterna inte bara har rollen att förse bin, humlor och fjärilar med nektar. En växt kan också ha en avgörande betydelse för att insekternas larver ska klara livhanken innan de förpuppar sig och blir till de flygande insekter som vi oftast ser. Gullriset hör till en av de växter som är värdväxt för flest fjärilsarter. Somliga väljer till och med bara gullris och finns inget gullris så är dessa insekters existens inte ens möjlig.

Men av de utvecklade fjärilar man ofta ser på gullris är blåvingen den finaste. 

Gullris och en blåvinge

Blåvingen tycker också mycket om ljung och när ljungen blommar har man chans att se många olika blåvingearter. Och ska man nu ska prata värdväxter, så kan även ljungen ståta men en otroligt stor mängd fjärilsarter som placerar sina barnkamrar i ljungriset.

Ljung (Calluna vulgaris) 

 Andra växter som är trogna insektsmagneter är backtimjan, strätta, mynta och nepeta.

Kika gärna på ett annat inlägg om just humlor i trädgården => Humlor i trädgården