28 augusti 2014

Fler fjärilar i trädgården - några tips

Vill man planera för en fjärilsrik trädgård kanske man inte bara ska tänka på de växter som drar till sig de vuxna fjärilarna? Visst är det underbart med fladdrande, färgrika fjärilar runt buddleja och andra fjärilsmagneter men det kan vara minst lika viktigt att ge fjärilarnas larver de förutsättningar de behöver.

Vissa fjärilslarver kan leva på flera olika värdväxter medan andra larver är mer sparsmakade och håller sig till några enstaka arter eller bara till vissa biotoper. När de här fjärilslarvernas värdväxter försvinner ur floran och biotoperna blir färre och färre påverkas också möjligheten för fjärilsarten att överleva.

En av min barndoms fjärilar hör hit. Den vackra lilla bastardsvärmaren! Den höll till i de slagna ängsremsorna utmed vägen till brevlådan på vårt lantställe. Bastardsvärmaren är numera rödlistad och tillhör en av de arter som lidit av att ängskulturen är på väg att försvinna. De gula larverna håller till på bland annat klöver och kämpararter men käringtand är älsklingsväxten framör alla!

Bastardsvärmaren är rödlistad Foto: Wikipedia)


Käringtand är bastardsvärmarens favorit (Foto: Wikipedia)

Vacker som få är ju apollofjärilen! Larverna håller till på bland annat taklökar, vit fetknopp och kärleksört!
Apollofjäril (Foto: Wikipedia)
Bland annat kärleksört är barnkammare åt apollofjärilens larver

Lite i klass med apollofjärilen är också makaonfjärilen i skönhet! Till och med larven är stilig. Makaonfjärilen anlägger gärna sin barnkammare bland flockblommiga växter exempel lokor, strätta, siljor men också i trädgårdslandet bland blommande dill och morot!

Makaonfjäril (Foto: Wikipedia)
Larv makaonfjäril (Foto: Wikipedia)
Kärrsilja

Citronfjärilen brukar vara en av de första fjärilar man ser på våren. Aldrig blir man så glad som när den fladdrar omkring lite vintervilsen och söker nektar, ibland redan i mars - april. Att citronfjärilens larver har väldigt speciella krav på sin livsmiljö är förvånande. Den trivs bara hos brakved eller getapel!

Getapel är inte så vanligt men brakveden finns lite var stans. En anonym buske eller litet träd. När man lärt sig känna igen den blir man glad av att ha den i sin närhet som citronfjärilens chans att leva vidare. 

Citronfjäril (Foto: Wikipedia)
Brakved


Att ha brännässlor i sin trädgård har verkligen blivit accepterat! Det är bra, för påfågelögats larver håller till på just brännässla. Till nöds kan den tänka sig humle. Har man brännässla eller humle kan också amiralfjärilens larver hitta livsrum.

Påfågelöga
Amiralfjäril (Foto: Wikipedia)

Humle och brännässla lockar larver av påfågelöga och amiralfjäril

Sorgmantel, vilket poetiskt namn! Fjärilen tillhör mina favoriter och en sommar för många, många år sedan kom de i hundratal när fallfrukten råkat ligga lite för länge. Äpplena hade jäst och fjärilarna sög sig berusade på äppelsaften. En syn för gudar!

Larverna har gott om livsutrymme! De håller till i vanliga träd som björk, asp, päron, vide och alm. 

Sorgmantel (Foto: Wikipedia)

En annan fjäril, egentligen en nattfjäril som jag kom ihåg som barn är björnspinnaren! En så vackert tecknad fjäril! Nu är den igång nattetid men någon enstaka gång kan man ha turen att få syn på den även på dagen. De ludna larverna är inte så kräsna och de håller bland annat till på rölleka, allium, älggräs och spirea!

Björnspinnare (Foto: Wikipedia)

Larv björnspinnare (Foto: Wikipedia)

Rölleka

****

Att planera för en fjärilsrik trädgård är roligt och lärorikt! Men ofta räcker det inte med en eller två plantor. Man får räkna med att det är fråga om hela livsutrymmen och biotoper som ska till för att fjärilsantalet ska öka. Men om de fjärilarnas värdväxter värnas i villaområden, offentliga planeringar och på en levande landsbygd kan det berika oss alla.

Läs mer om fjärilarnas värdväxter här => http://www.lepidoptera.se/vardvaxter.aspx

Livsmiljö fjärilar locka fjärilar till trädgård värdväxter fjärilslarver