11 oktober 2011

Fina skogsbryn

Ett skogsbryn i kanten av en skog kan vara både vacker och nyttig.

(Foto: Odla.nu)

I brynet samsas djur och växter från både skogen och mer öppna landskap och skogsbrynen blir gärna mycket artrika. I torrare lägen trivs kanske en, slån, ros-arter, hagtorn, krikon eller vildapel. 


Är det lite fuktigare trivs skogskornell, skogsolvon, jolster eller hassel. 

File:Cornus sanguinea3.jpgFile:Viburnum 01.JPG

Det här är drömställen för sångare, finkar och sparvar. Igelkott, grodor och ödlor trivs här och söder ut brukar det vara tillhåll för fasaner och rapphöns.

På vår egen tomt tar vi ner björkarna för att gynna slyet och för att buskarna ska kunna ta fart. Solöppna små lyckor inne i snåren är viktiga för smådjuren och därför bör man försöka skapa buskage i grupper.


Några av björkstammarna lämnar vi som högstubbar. De får långsamt murkna och ger möjlighet för spettar och andra hålbyggare att hacka ut sina bohål. Dessutom befolkas högstubbarna ganska snabbt av allehanda insekter där bland annat vildbin gärna slår sig ner och utmed stammarna brukar det sprida sig vackra lavar och tickor.
Högstubbar kan man lämna av trädgårdens frukt- och prydnadsträd också om man behöver ta ner dem. En gammal murken stam kan bli ett fint blickfång och så gynnar det ju djurlivet!


På Impecta har jag köpt frön till den söta och ovanliga skogsklockan som jag hoppas ska vilja stanna.Annars är väl det framför allt slingrande växter som hittar en fristad i snåren. Vingvial hör till dem.

Bilden visar en vingvial

Men skogsbrynet är en naturtyp som sakta håller på att rationaliseras bort. För att utnyttja marken optimalt bildas skarpa gränser mellan odlad mark, motorvägar, nybyggda bostadsområden, köpcentra och ormkringliggande skog och vi går miste om den där mjuka, fina övergången av bärande buskar och snår.

För vår del är det också fråga om att skapa en buffert om skogen skulle avverkas, mot kyliga vindar och ljud från landsvägen. Dessutom, fast det är kanske inget problem om man bor granne med en stor skog, är buskridåer och snår är utmärkta till att fånga upp luftföroreningar.


Läs mer om skogsbryn kan man göra i denna bok från SLU:
"Att anlägga skogsbryn" av Malin Rizell och Roland Gustavsson


(Bilder på växter från Wikipedia)


3 kommentarer:

Susie på Stjärnarve sa...

Vi håller ju på att återigen avverka en massa träd på vår ytterträdgård så den här uppmaningen att lämna lite stammar kvar till insekter och djur kom i rättan tid.Tack!

Ögonblickslycka sa...

Intressant inlägg.

Här på landet där vi bor finns det gott om skogsbryn men jag har reflexterat över hur de försvinner mer och mer som du skriver.

Det är synd och ibland försöker min man att slå kanterna med lie precis som hans far gjorde för att bevara särarterna av blommor.

För även här på landet har landskapet förändrats när vi inte längre har så mycket betande djur eller vårdar naturen på samma sätt som de gjorde för t.e.x. som att slå med lie.... vilket bidrar till en annan fauna med tiden.

Ha det gott!Kram Lussan

Helena sa...

Ett tänkvärt inlägg!Fin tanke att hjälpa djuren o naturen så gott det går.
KRAM från mig!