29 januari 2011

Hagaparken

Haga Slott har ju genom kronprinsessparet blivit omskrivet den senaste tiden. Slottet ligger vackert i Hagaparken som är väl värt ett besök även nu vintertid.  Parken ritades av Carl Magnus Piper på initiativ av Gustav III i slutet av 1700-talet. Det finns fina gångvägar mellan höga trän och öppna ytor. Jag läser på parkens hemsida att det planterades hela 26 000 (!) träd under en 15-års period. 

Ekotemplet

Ekotemplet ritat av Carl Christoffer Gjörwell
Hagaparken är en av de första engelska parkerna som anlades i Sverige. I en engelsk park ville man efterlikna naturen, eller i alla fall en stiliserad bild av naturen! I den här parken lär man bl a ha forslat hit jord för att täcka över de ställen där berget gick i dagen. Kullarna skulle vara mjukt formade och kring dem skapades ett nätverk av slingrande vägar och gångar. Byggnader placerades ut strategiskt på höjder och arkitekten vill skapa fri sikt mellan dessa utsiktspunkter. Siktlinjerna syns som tunt streckade linjer på General-Planen nedan från 1781.

Carl Magnus Pipers General-Plan till Hagaparken 1781 (Foto: Wikipedia)

En tänkt siktlinje, som man fortfarande kan ana om man tittar på en flygbild på exempel Eniro eller Hitta, är den från det slott som aldrig blev färdigbyggt på Haga och utmed Sveavägens hela längd fram till Kungliga Slottet i Gamla Stan. Brist på storvulna planer var det inte men skottet på Operan satte stopp för kungens drömmar! Men en fantastiskt vacker park är det och ruinerna efter det obyggda slottets grund är fantasieggande. 
Hundraåriga ekar
Efter en promenad under de nu flerhundraåriga träden känns ambitionerna att låta fälla träd på den egna tomten mindre lyckade! Har man utrymme på sin gård, tomt eller i sin trädgård   hör träd till de mest stämningsskapande man kan ha. Åldriga och knotiga träd  är också ofta viktiga för insekter och fåglar som hittar både livsrum och mat i ihåligheter, i den grova barken och bland grenarna. Till och med gamla knotiga frukträd kan ge den rätta känslan av ålderdomlig lummighet. 


Gustav III:s Paviljong ritad av Olof Tempelman bakom en pampig ek
Vintergrön rhododendron framför lönn och ek

Läs mer om Hagaparken:


Källor i detta inlägg:  • Olausson, Magnus (2001), Den Engelska parken i Sverige under gustaviansk tid, Byggförlaget 2 kommentarer:

Susie på Stjärnarve sa...

Tänk, det är konstigt att jag som infödd Stockhomare aldrig varit i Hagaparken. Många andra fina ställen har jag besökt, men det blev aldrig av att titta på det otroligt vackra Ekotemplet konstigt nog.

Kristina Bonander sa...

Ja, det är väl värt ett besök såväl sommar som vinter. Och visst är det många parker och trädgårdar man bara besöker när man kommer som "turist". Det man har alldeles nära tycks ibland vara för långt bort!