28 augusti 2014

Fler fjärilar i trädgården - några tips

Vill man planera för en fjärilsrik trädgård kanske man inte bara ska tänka på de växter som drar till sig de vuxna fjärilarna? Visst är det underbart med fladdrande, färgrika fjärilar runt buddleja och andra fjärilsmagneter men det kan vara minst lika viktigt att ge fjärilarnas larver de förutsättningar de behöver.

Vissa fjärilslarver kan leva på flera olika värdväxter medan andra larver är mer sparsmakade och håller sig till några enstaka arter eller bara till vissa biotoper. När de här fjärilslarvernas värdväxter försvinner ur floran och biotoperna blir färre och färre påverkas också möjligheten för fjärilsarten att överleva.

En av min barndoms fjärilar hör hit. Den vackra lilla bastardsvärmaren! Den höll till i de slagna ängsremsorna utmed vägen till brevlådan på vårt lantställe. Bastardsvärmaren är numera rödlistad och tillhör en av de arter som lidit av att ängskulturen är på väg att försvinna. De gula larverna håller till på bland annat klöver och kämpararter men käringtand är älsklingsväxten framör alla!

Bastardsvärmaren är rödlistad Foto: Wikipedia)


Käringtand är bastardsvärmarens favorit (Foto: Wikipedia)

Vacker som få är ju apollofjärilen! Larverna håller till på bland annat taklökar, vit fetknopp och kärleksört!
Apollofjäril (Foto: Wikipedia)
Bland annat kärleksört är barnkammare åt apollofjärilens larver

Lite i klass med apollofjärilen är också makaonfjärilen i skönhet! Till och med larven är stilig. Makaonfjärilen anlägger gärna sin barnkammare bland flockblommiga växter exempel lokor, strätta, siljor men också i trädgårdslandet bland blommande dill och morot!

Makaonfjäril (Foto: Wikipedia)
Larv makaonfjäril (Foto: Wikipedia)
Kärrsilja

Citronfjärilen brukar vara en av de första fjärilar man ser på våren. Aldrig blir man så glad som när den fladdrar omkring lite vintervilsen och söker nektar, ibland redan i mars - april. Att citronfjärilens larver har väldigt speciella krav på sin livsmiljö är förvånande. Den trivs bara hos brakved eller getapel!

Getapel är inte så vanligt men brakveden finns lite var stans. En anonym buske eller litet träd. När man lärt sig känna igen den blir man glad av att ha den i sin närhet som citronfjärilens chans att leva vidare. 

Citronfjäril (Foto: Wikipedia)
Brakved


Att ha brännässlor i sin trädgård har verkligen blivit accepterat! Det är bra, för påfågelögats larver håller till på just brännässla. Till nöds kan den tänka sig humle. Har man brännässla eller humle kan också amiralfjärilens larver hitta livsrum.

Påfågelöga
Amiralfjäril (Foto: Wikipedia)

Humle och brännässla lockar larver av påfågelöga och amiralfjäril

Sorgmantel, vilket poetiskt namn! Fjärilen tillhör mina favoriter och en sommar för många, många år sedan kom de i hundratal när fallfrukten råkat ligga lite för länge. Äpplena hade jäst och fjärilarna sög sig berusade på äppelsaften. En syn för gudar!

Larverna har gott om livsutrymme! De håller till i vanliga träd som björk, asp, päron, vide och alm. 

Sorgmantel (Foto: Wikipedia)

En annan fjäril, egentligen en nattfjäril som jag kom ihåg som barn är björnspinnaren! En så vackert tecknad fjäril! Nu är den igång nattetid men någon enstaka gång kan man ha turen att få syn på den även på dagen. De ludna larverna är inte så kräsna och de håller bland annat till på rölleka, allium, älggräs och spirea!

Björnspinnare (Foto: Wikipedia)

Larv björnspinnare (Foto: Wikipedia)

Rölleka

****

Att planera för en fjärilsrik trädgård är roligt och lärorikt! Men ofta räcker det inte med en eller två plantor. Man får räkna med att det är fråga om hela livsutrymmen och biotoper som ska till för att fjärilsantalet ska öka. Men om de fjärilarnas värdväxter värnas i villaområden, offentliga planeringar och på en levande landsbygd kan det berika oss alla.

Läs mer om fjärilarnas värdväxter här => http://www.lepidoptera.se/vardvaxter.aspx

Livsmiljö fjärilar locka fjärilar till trädgård värdväxter fjärilslarver

8 augusti 2014

Att locka insekter - några tips

Det finns många listor att hitta på växter som lockar bin, fjärilar och andra insekter. Men genom årens lopp har jag hittat mina egna favoriter, blommor som jag verkligen sett locka mängder av flygfän av alla de sorter.

Av de tama växterna är stjärnflockan en riktigt insektsmagnet. Här har en amiralfjäril landat i blomhavet. Annars är stjärnflockan mycket välbesökt av bin och humlor. Att stjärnflockan blommar länge på säsongen är ett extra plus och man kan glädjas åt insekterna i flera, flera veckor.

Stjärnflocka (Astrantia major) med amiralfjäril

Honungsrosen har kort och intensiv blomning och den lockar myriader av bin till sig. Det surrar och susar runt den så det är helt fantastiskt.

Honungsros (Rosa helenae 'Hybrida')
Sedumarterna lockar humlor i mängd. Här den lite ovanliga 'Sedum reflexum' som blommar samtidigt som honungsrosen.

Sedum reflexum

På sensommaren och sena hösten är det kärleksörten som tar över ansvaret för trädgårdens alla humlor.

Kinesisk kärleksört (Hylotelephium spectabile) 

Av de vilda växterna är ängsvädden ett säkert kort. Humlor och bin är stamgäster.

Åkervädd (Knautia arvensis)


Gullriset slår ut i slutet av juli. Gullris är en fantastiks växt som vi verkligen ska värna. Blommorna drar inte bara till sig bin, humlor och fjärilar utan är också värdväxt för många insekter. 

Gullris (Solidago virgaurea)

Ofta glömmer vi kanske bort att växterna inte bara har rollen att förse bin, humlor och fjärilar med nektar. En växt kan också ha en avgörande betydelse för att insekternas larver ska klara livhanken innan de förpuppar sig och blir till de flygande insekter som vi oftast ser. Gullriset hör till en av de växter som är värdväxt för flest fjärilsarter. Somliga väljer till och med bara gullris och finns inget gullris så är dessa insekters existens inte ens möjlig.

Men av de utvecklade fjärilar man ofta ser på gullris är blåvingen den finaste. 

Gullris och en blåvinge

Blåvingen tycker också mycket om ljung och när ljungen blommar har man chans att se många olika blåvingearter. Och ska man nu ska prata värdväxter, så kan även ljungen ståta men en otroligt stor mängd fjärilsarter som placerar sina barnkamrar i ljungriset.

Ljung (Calluna vulgaris) 

Andra växter som är trogna insektsmagneter är backtimjan, strätta, mynta, rosenflockel och nepeta.


Kika gärna på några andra inlägg om insekter i trädgården

Om humlor => Humlor i trädgården

Om fjärilar => Fjärilar i trädgården